تیم های کارآفرینی دانش پژوهان آکادمی رویارو

تیم کارآفرینی رایاراه

تیم کارآفرینی رایاراه ، متشکل از یاسان حاج قلی زاده ، مانی هاشمی ، آناهید شیرزاد و آریا بشیری از دانش پژوهان آکادمی رویارو هستند . دانش پژوهان رویارو پس از یکسال نیم مهارت آموزی در آکادمی و تغییر بینش و نگرش آنها نسبت به محیط کسب و کار و رشد ذهنی و خلاقیت ، این تیم کارآفرینی را راه اندازی کردند . آنها با طراحی خدمات آموزشی ، سایت و سایر ملزومات تبلیغاتی وارد بازار کار شدند . به امید موفقیت نوجوانان خوش فکر کشورمان