اعطای نمایندگی رویارو رویارو

رویارو ، به منظور ایجاد فرصت های برابر برای تمام کودکان ایران زمین ، از طریق بررسی شرایط درخواست کننده نمایندگی فعال جذب میکند.
درصورتی که در زمینه آموزش فعال هستید و تجربه ای در زمینه های مرتبط به آموزش کودکان و نوجوانان دارید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت درخواست شما را بررسی نمایند .